Şamil | Kategoriler | Konular

El-baıs

el-BÂİS

Allah'ın güzel isimlerinden biri. Kulları
ölümlerinden sonra dirilten, ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran
veya ümmetlere peygamberler gönderen anlamında. Allahu Teâlâ
insanları ölüp toprak olduktan sonra dirilterek kabirlerinden kaldıracak
"Arasat"* denilen çok geniş, dümdüz, ağaçtan ve
binadan tamamiyle boş bir yere çıkaracaktır. Ahiret günü
yahut Kıyamet günü denilen ve Kur'an-ı Kerîm' de daha başka
adları olan bu gün iman esaslarından biridir ve Ve'lba'sü
ba'del-mevt*: (Öldükten sonra dirilme) diye adlandırılır.

"(Habibim) de ki: "Onları ilk defa
yaratan diriltecek. O, her yaratmayı hakkıyle bilendir. " (Yâsin,
36/79) Allahü Teâlâ, mahlûkatını yok ettikten sonra tekrar
diriltmeye kadirdir. "O, mahlûku ilkin yaratıp sonra onu (ö!dürdükten
ve tekrar dirilttikten sonra) iade edecek olandır ki, bu, O'na göre
pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nun. O,
yegane galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. " (er-Rum, 30/27).
Baas, yeniden diriltme ve din gününde amellerin karşılığını
vermek içindir. Dünya imtihan; ahiret, sonuç günüdür.

Şâmil İA


Konular