Şamil | Kategoriler | Konular

Bakı mezarlıgı

BAKİ MEZARLIĞI

Hz. Peygamber (s.a.s.) zamanında Medine İslâm
devletinin gerçekleşmesinden sonra kurulan bir mezarlıktır.
Buna el-Bakî', Cennetü'l-Bakî, Bakî'u'l-Garkad isimleri de verilmiştir.
Fakat genellikle kısaca el- Bakî' denilmektedir. Bu mezarlığa
ilk defnedilen sahabî, İslâm'ın Medine'de
yayılmasında büyük emeği geçen ve İslâm'da ilk
defa müslümanlara cuma namazı kıldıran Es'ad b. Zürare*
oldu. Başka bir kanaate göre el-Bakî'ye ilk defa Osman b. Maz'un
defnedilmiştir. Daha sonra Medine-i Münevvere'nin bu meşhur
mezarlığına ashabtan vefat edenlerle Hz. Peygamber'in
yakınları, oğlu İbrahim gömülmüştü. Hz. Fâtıma
ve oğlu Hz. Hasan burada medfundurlar. Resulullah (s.a.s.), hayatta
iken bu mezarlığa sık sık uğrar ve burada yatan
ashaba dua ederdi. El-Bakî' mezarlığı İslâm tarihi
boyunca önemli şahsiyetlerin defnedildiği bir mezarlık
olmuştur. El-Bakî Medine'nin dışında
bulunmaktadır. Suudî ailesinin Hicaz'a hakim olmasından sonra
burada bulunan mezarlar tamamen düz bir satıh haline getirilmiş
ve içine girilip ziyaret yapılması
yasaklanmıştır.

Ahmet AĞIRAKÇA


Konular