Şamil | Kategoriler | Konular

Balıg

BÂLİĞ

Çocukluğunu geride bırakarak kendi
kişiliğine ve cinsiyetine kavuşan erkek. Bu durumdaki
kadına da bâliğa denir.

Bir erkeğin veya kızın bâliğ
olacak yaşa erişmesine bulûğ çağı ya da
erginlik çağı adı verilir.

Bir insanın bâliğ olması, belirli bir
ölçüye vurulamaz. Yaş kesin ve belirli bir ölçü değildir.
Ancak, bu durumu insanın fizyolojik yapısıyla izah
edebiliriz. Her insanın gelişimi ve vücut yapısı
aynı özelliği taşımaz. Bazı insanların daha
erken bulûğa erdiği görülebilir.

İnsanın bâliğ olmasında iklim
özelliğinin de etkisi vardır. Sıcak iklimlerde daha erken
yaşlarda bulûğa erildiği görülebilmektedir.

Bulûğ çağının
başlangıcı kızlarda dokuz, erkeklerde oniki
yaştır. Son sınırı her ikisi için onbeş
yaştır.

Erkeğin bâliğ olması ihtilam
olmasıyla, kızın bâliğa olması ay hâli
görmesiyle kesinleşir. Bu yaşa geldikleri halde kendilerinde bu
özellik görülmeyenler hükmen bâliğ olmuş
sayılırlar. Bâliğ kimseler hakkındaki hükümler
bunlar için de geçerlidir.

İbn Ömer Uhud savaşına katılmak
istediği halde peygamberimiz ona izin vermemiştir. Ancak
onbeş yaşına geldiği zaman ona Hendek
savaşına katılma izni verilmiştir. (Buhârî, İbn
Mace).

Bâliğ olan insan, bazı sorumluluklar yüklenir.
İslâm ve akıl bir insanın mükellef olmasını
gerektirdiği gibi, bâliğ olmak da mükellefiyeti gerektirir.
Her bâliğ insan akıllı olması halinde İslâm'ın
bütün hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olduğu gibi,
İslâm'ın bütün emirlerinin yaşanması ve yeryüzünde
uygulanmasından da sorumludur. Allah'a olan kulluğunu
Allah'ın emirlerini yerine getirmekle ifa edebilir.

Cemil ÇİFTÇİ


Konular