Şamil | Kategoriler | Konular

El-basir

el-BASÎR

Allah'ın güzel isimlerinden biri. Her şeyi gören,
çok iyi gören anlamına gelmektedir. Allah her şeyi, herkesin
yaptığını görür. Onun görmesine hiçbir şey
engel olamaz. Kâinatın herhangi bir noktasında hiçbir hâdise
yoktur ki, Allah onu görmüş ve işitmiş olmasın.
İbadette ihlâs, kulun Allah'ı görmemesine rağmen,
Allah'ın onu gördüğünü bilmesi ve onu görür gibi ibadet
etmesidir.

Allah, zatı ile basîrdir. "O, yegane hüküm
ve hikmet sahibidir. Herşeyden hakkıyla haberdardır. "
(el-En'am, 6/18) ayetinde, "Habîr, Basîr" şeklinde ifade
edilmiştir. Allahü Teâlâ gizli veya açık her şeyi görür,
gece veya gündüz, küçük veya büyük... Her şeyi hakkıyla
bilir. Hz. Peygamber bir hadisinde şöyle buyurur: "Kendinize
hâkim olunuz. Siz, sağır ve gaib olan kimseye değil,
işiten, gören ve çok yakında olan (Allah)'a dua ediyorsunuz.
" (Buhârî, Tevhid, 9; Müslim, Zikr, 44-46...) Ebû Hüreyre, Hz.
Peygamber'den rivayet ettiği meşhur Cibril hadisinde, Cibril'in
"İhsan nedir?" sorusuna Resulullah'ın şu
cevabı verdiğini anlatır:

"(İhsan), Allah'a sanki görüyormuş
gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da,
şüphesiz O seni görür. " (bk. Cibril Hadisi)

Allah, kalpteki fısıltıları,
beyindeki oluşumları, fikirdeki gizlilikleri, kalplerdekini,
zifiri karanlık bir gecede kapkaranlık taşın üzerinde
yürüyen simsiyah bir karıncayı ve çıkardığı
sesi görür, duyar, bilir.

Şâmil İA


Konular