Şamil | Kategoriler | Konular

Aziz

AZÎZ

İzzet sahibi, yüce, büyük, her şeye galip
olan, mağlûp edilmesi imkânsız olan kimse.

Allah'u Teâlâ'nın esmâ-i hüsnâsından-doksandokuz
güzel isminden biridir. Allah'ın emir ve iradesine karşı
koyacak yoktur. O her şeye galip gelir. O'nu mağlûp edecek hiç
bir kuvvet yoktur. Allah'ın bu ismi Kur'an-ı Kerîm'de bazen
"Doğrusu Allah'ın ayetlerini inkâr edenler için
şiddetli azap vardır. Allah güçlüdür, intikam sahibidir,
" (Âli İmrân, 3/4) ayetinde olduğu gibi, azap ve intikam
yerinde gelmiştir. Fakat bir çok yerde "hakîm": hikmet
sahibi ismiyle beraber zikredilmiştir. (el-Bakara, 2/209, 220, 228,
240, 260). Bunun manası; Allah azîzdir, gücü her şeye yeter,
her şeye galip gelir, fakat hikmeti ile kötülerin cezasını
tehir eder demektir. (bk. Esmâ-i Hüsnâ)

Şamil İA


Konular