Şamil | Kategoriler | Konular

Ayın

ÂYİN

Tören, âdet, tarz, usûl. Âyin yapmak tabiri
İslâmî bir tabir değildir. Zira İslâm'da böyle bir
ibadet şekli ve merasimi söz konusu olamaz. İslâm'da
ibadetlerin kendilerine has şekilleri olup, bunların her birinin
adı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, hac ibadetini
yerine getirmek, kişisel olarak Allah'ı anmak yahut bir İslâmî
meseleyi tartışmak üzere bir araya gelen müslümanların
seminer yapması vs. gibi ibadetlerin hiç biri âyin olamayacağı
gibi, bu ibadetlere de âyin ismi verilemez. Âyin daha çok Batı dinî
kültür ve literatüründen dilimize geçmiş bir terimdir. Hristiyan
âyini, yahudi âyini gibi. Şayet bazı muharref tarikatlarda bu
tabir kullanılıyorsa bunlar, en azından bid'attir. İslâmî
ibadetlerin isimlerini değiştirme yetkisi insanlara
verilmemiştir.

Şamil İA


Konular