Şamil | Kategoriler | Konular

Asker teçhızı

ASKER TEÇHİZİ

Asker için gerekli olan silâh ve malzemeleri temin
edip hazırlamak.

İslâm buna büyük önem vermiştir. Allah
yolunda savaş sadece bedenle yapılmaz, aynı zamanda malla
da yapılır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerîm'de mallarımız
ve canlarımızla savaşmamız emredilmiştir: "İman
eden, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla
savaşan kimselere Allah katında en büyük dereceler vardır.
İşte kurtulanlar onlardır. " (et-Tevbe, 9/20) "Gerek
hafif, gerek ağır olarak (teçhizatınız hafif de olsa,
ağır da olsa) hep birlikte savaşa çıkın,
mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda
savaşın. Eğer bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır."
(et-Tevbe, 9/41)

Bunlar ve benzeri ayetlerde Allah yolunda malla
savaş, canla savaştan önce zikredilmiştir. Bu durum malla
yapılan savaşın önemini ifade eder. Allah yolunda savaşan
her mücahid, savaş için gerekli olan silah, malzeme ve ihtiyaçlarını
karşılayabilir. Bu durumda malî güçleri yerinde olan
müslümanların askerleri teçhiz etmeleri en kutsal bir görev ve
çok sevaplı bir iş olur. Asr-ı saadette bunun çok canlı
tabloları yaşanmıştır. Hicretin 9.
yılında Bizans'a karşı vukû bulan Tebük seferi kıtlık
zamanına rastlamıştı. Peygamber Efendimiz askerlerin
teçhizi için zengin müslümanların yardımına
başvurmuş: "Ceyşü'l-Usreyi (güçlük ordusunu)
donatan kimseye Cennet vardır" buyurmuştur. Bunun üzerine
askerler için pek çok yardımlar sağlanmış, Hz. Ebû
Bekr malının hepsini, Hz. Ömer yarısını
vermiştir. Diğer ashab da durumlarına göre yardımda
bulunmuş, hatta kadınlar küpelerini ve bileziklerini orduya
hediye etmişlerdir. Ashab içerisinde en büyük yardımı
ise Hz. Osman yapmış, bütün levazımıyla birlikte 300
deve, ayrıca 1000 altın verdiği için Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in
hayır duasını kazanmıştır. Efendimiz onun
hakkında: "Allah'ım! ben Osman'dan razıyım, sen
de razı ol" diye dua etmiştir.

Durak PUSMAZ


Konular