Şamil | Kategoriler | Konular

Ashabu'l-yemın

ASHÂBU'L-YEMİN

Sağa mensup olanlar, bereketli ve uğurlu
insanlar, kıyamet gününde amel defterleri sağ
taraflarından verilecek olan mutlu kimselerdir. (M. Hamdi Yazır,
Hak Dini, Kur'an Dili, VII, 4706)

Ashabû't-Yemin Kur'an-ı Kerîm'de altı defa
zikredilmektedir. (el-Vakıa 56/27, 38, 90, 91; el-Müddessir, 74/39)

Allah'u Teâlâ ashabu'l-yeminin ahirette nail
olacakları mükâfatı şöyle anlatır: Ashab-ı
yemin, ne mutlu ashab-ı yemine! Onlar dikensiz sedir ağaçları,
uzamış gölge altında, çağlayarak akan sular
kenarlarında; bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen, bol meyveler
arasında; yüksek döşekler üzerindedirler. Biz ashab-ı
yemin için ceylan gözlü hurileri yeniden yaratmışızdır.
Onları bakire, ellerine düşkün ve hepsini bir yaşta
kılmışızdır. " (el-Vakıa,56/27-38)

Bunlara ashab-ı meymene de denir. (bk.
Ashab-ı meymene)

Durak PUSMAZ


Konular