Şamil | Kategoriler | Konular

Ashabu's-sebt

ASHÂBU'S-SEBT

Cumartesi anlamına gelen Sebt günü, çalışmaları
ve özellikle balık avlamaları kendilerine yasaklanmış
bir Yahudi kavmi için kullanılan Kur'anî bir tabir. "Cumartesi
tatiline saygı duymaları emredilmişken bunda görüş
ayrılığına düşen Yahudilere (tatil
yapmaları) farz kılındı. (en-Nahl, 16/124). Yahudiler,
kendilerine bunun farz kılınmasına rağmen bu farza
kulak asmayıp sınırı çiğneyerek hadlerini
aştılar (el-A'râf, 7/163). Bundan dolayı da lânete uğratıldılar.
(en-Nisâ, 4/47). Yahudiler Allah'ın emir ve yasaklarına
uymayıp kendi hevâ ve heveslerine tabi olduklarından dünya ve
ahirette cezalandırıldılar. Bu da gerek çağdaşları
oldukları insanlar ve gerekse daha sonra gelecek nesiller için
büyük bir ibret kılındı.

"... Cumartesi günü haddi aşanları
bilmişinizdir. Bunun üzerine onlara hor ve hakir maymunlar olun demiştik.
Biz bunu orada bulunup görenlere bir ibret, muttakîlere de bir öğüt
kıldık." (el-Bakara, 2/65-66).

Bu Kur'anî ifadelerden anlaşıldığına
göre Yahudiler Allah'ın emir ve yasaklarına
uymadıkları ve verdikleri sözde durmadıkları için
kötü bir cezaya çarptırılarak maymunlar hâline getirildiler.
Bunların maymun kılınmaları meselesinde gerçek maymun
suretine mi sokuldular, yoksa maymun kılıklılar hâline mi
getirildiler şeklinde bir görüş ayrılığı sözkonusudur.
Ancak müfessirlerin büyük bir çoğunluğu bu Yahudiler'in
dış görünüşleri itibariyle maymuna dönüştürüldüklerini
ifade ederken, bazıları da bunların temsilen maymun
kılıklı insanlar diye ifade edildiği kanaatindedirler.

Şâmil İA


Konular