Şamil | Kategoriler | Konular

Ashabu'r-redd

ASHÂBU'R-REDD

İslâm miras hukukunda kullanılan bir terim.
Neseb yönünden ashâbu'l-ferâiz'den kabul edilen kimseler için kullanılmaktadır.
Ancak Ashâbu'r-redd'den başka asabe bulunmadığı
takdirde muayyen paylar alırlar. Ayrıca geriye kalan paylar da
red yoluyla bunlara intikal eder. (Geniş bilgi için bk. , , maddeleri).


Konular