Şamil | Kategoriler | Konular

Ashabu'l-medyen

ASHÂBU'L-MEDYEN

Akabe körfezinin doğusundaki Medyen şehrinde
yaşamış bir kavim. Medyen akarsuları, bahçeleri,
hurmaları bol bir şehir olup, Allah'u Teâlâ burada yaşayanlara
Şuayb (a.s.)'i elçi göndermişti. Şuayb (a.s.) onları
ahiret gününe ve Allah'a imana çağırmıştır.
Onlar ise Allah'a ve ahiret gününe inanmak şöyle dursun, putlarından
ayrılmayacaklarını ısrarla belirtmişler,
atalarının yanlış yollarından
ayrılmamışlardır ve Allah'dan kendilerine gönderilen
mucizeleri reddederek, günlük işlerindeki hile ve sahtekârlıklarına
devam etmişlerdir Medyenliler. Yol kesmeyi, hırsızlık
yapmayı, zayıfları ezmeyi alışkanlık haline
getirmişlerdi. Ancak, güçlü bir aileye mensup olan Şuayb (a.s.)'a
dokunamamışlardır. Neticede Allah'ın gazabı
onları yakalamış ve bir sarsıntı ve gürültü
ile mahvolmuşlardır. (Ayrıca bk. Ashâbu'l-Eyke).

Şamil İA


Konular