Şamil | Kategoriler | Konular

Ashabu'l-meymene

ASHÂBU'L-MEYMENE

Sağ taraftakiler uğurlu kimseler
anlamında Kur'anî bir terim. Allah'ın hoşnutluğuna
uygun olan hayat tarzları dolayısıyla hesap gününde
kitapları, yani amel defterleri sağ ellerine veya sağ
taraflarından verilecek olanlardır. İhtiram mevkiinde
bulunanlar, yüksek haysiyet sahibi kimselerdir. Amelleri hayırdan
başka bir şey değildir. İyilik sever ve Allah'a itaatkâr
kimselerdir.

Ashâbu'l-Meymene, insanları hürriyete kavuşturmak
için çalışırlar. Açlığın yaygın
olduğu bir zamanda bir lokması bile kalmışsa bunu aç
olanlara yedirir, yakını olan yetime, şiddetli fakirlik içindeki
kimseye, yoksula vererek onların ihtiyaçlarını giderir.
Bununla da kalmaz, elindekini verdikten sonra bir sabır olan
Kur'an-ı ve onun nizamını, merhameti tavsiye eder.
İşte bunlar, Ashâbu'l-Meymene'dir. Ahirette mutlu olacak
kimselerdir. (el-Beled, 90/12-18)

"Dikensiz kiraz. meyveleri tıklım
tıklım muz ağaçları, yayılmış sürekli
gölgeler, durmadan akan coşkun sular, hiç bir zaman kesilip
tükenmeyen ve yasak da edilmeyen bir çok meyveler arasında, döşekler
üstünde ve eşleriyle birlikte ve sürekli birbirlerine bağlı
ve yeniden inşa ile bekâr ve bakîre olarak yaşarlar." (el-Vakıa,
56/27-38)

Şâmil İA


Konular