Şamil | Kategoriler | Konular

Ashabu'r-ress

ASHÂBU'R-RESS

Kuyu halkı, kuyu etrafında yaşayan halk,
anlamında kullanılan Kur'anî bir tabir. Kur'an-ı Kerîm'de
"Ve Add, Semûd ve Ashâbu'r-Ress ve bunların
dışında kalan bir ç·ok kavimleri (helâk
ettik)"(el-Furkan, 25/38) şeklinde geçen Ashâbu'r-Ress, Allah'ın
vahdaniyetini tasdik etmeye davet edildikleri hâlde bu ilâhî davet ve
mesaja kulak vermediklerinden dolayı helâk edilen topluluklar arasında
sayılmaktadır. "Onlardan başka Nuh kavmi, Ashâbu'r-Ress
ve Semûd (kavmi peygamberlerini) yalanlamıştı. " (Kaf,
50/12) diye Kur'an'da anlatılan, peygamberlerini yalanlayan bu zalim
kavimlerden biri olan ashâbu'r-ress, örülmemiş kuyu halkı
anlamına gelmektedir. Bu halkın Yemâme'de, Azerbaycan'da, veya
Antakya'da olduğu söylenmişse de bütün bunların
tahminden ibaret olduğu muhakkaktır. Böyle bir kuyu etrafında
yaşıyan bu kavim kendilerine bir peygamber gelip onlara
Allah'ın dinini öğretmeye çalışması üzerine,
ona karşı gelerek bu peygamberlerini kuyuya atıp üzerini
kapattıkları için bu ismi almıştır.
Bunların Semûd kavmi veya bu kavmin artıkları yahud Ashâbu'l-Uhdûd
oldukları hakkında tahminler yürütülmüşse de bütün
bunlar da birer tahminden ibaret kalmıştır. Bunların
nerede hangi coğrafi bölge üzerinde yaşamış
oldukları hakkında ne tefsirlerde ne de tarih kaynaklarında
bir bilgi mevcuttur.

Şâmil İA


Konular