Şamil | Kategoriler | Konular

Arz

ARZ

Bir şeyi bir âmire, üstada veya büyüğe göstermek,
takdim etmek.

Hadîs usulünde kullanılan bir terim olup râvinin
elinde bulunan hadisleri şeyhine okuması anlamına
gelmektedir. Hadîs şeyhine okunan hadisler isterse ezberden, isterse
yazılı bir metinden okunabilmektedir. Şeyh de kendisine arz
edilen bu hadis metinlerini kontrol maksadıyla dinlerken, ister
elindeki bir metinden takip eder isterse hafızasından izler.
(Ali Haydar Efendi, Usul-i Fıkıh Dersleri, İstanbul 1326,
406). Râvî, bu hadisleri şeyhinin huzurunda okursa artık
bunları üstadından rivayet yetkisine sahip olmuş demektir.


Konular