Şamil | Kategoriler | Konular

Amır

ÂMİR

Âmir. Emreden, buyuran, memurun üstü, makam sahibi
kimse.

Fıkıhta hac bahsinde kendisi hacca gidemeyip
yerine başkasını gönderen kimseye ve vekâlet bahsinde
yerine vekil tayin eden kimseye denir.

Âmir, mâ'mur eden, imar edilmiş yer.

Arazî ıstılahında külfetsizce ziraat
yapılan araziye âmir denir. İşlenmemiş arazi
karşılığında kullanılır. Âmir arazi
iki kısma ayrılır:

1- Öşür ve haraç arazisi gibi sahibi olup
ziraata elverişli olan yerler.

2- Ziraata elverişli olup sahibi olmayan yerler.
Bu araziler, anveten fethedilen arazilerden olup beşte biri İslâm
devletinin hazinesine ayrılan araziler olabileceği gibi İslâmî
cihada katılan askerlerden çeşitli şekillerde Beytu'l
Mal'a intikal etmiş araziler de olabilir. Ayrıca öşrî ve
harâcî arazi olmasına rağmen sahiplerinin mirasçı
bırakmadan vefat etmeleriyle devlete intikal eden arazîler de bu
tür arazilere girer.

Durak PUSMAZ


Konular