Şamil | Kategoriler | Konular

Amın

ÂMİN

Öyle olsun, duamızı kabul et, çok doğru
anlamında dualardan sonra söylenen söz. Özellikle namazda fâtihanın
bitiminden sonra söylenmektedir. Arapça'da isim-fiil olarak kabul edilen
kelimelerdendir. Kelimenin İbranice olduğu kânaatleri vardır.
Zira aynı kelimeyi "amen" şeklinde kullanan Yahudi ve
Hristiyanlar bunun Süryânîce "âmin" kelimesinden geldiğini
ifade etmektedirler. Bu kelime namazda zikredilmekte ise de, Kur'an'dan
olmadığı bilinmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ise,
namaz'da Fatiha Suresi'nin okunması bittikten sonra "âmin"
denmesini özellikle emretmiştir. Şöyle ki: "İmam,
Fatiha'yı tamamlayıp âmin dedikten sonra siz de ."âmin"
deyiniz. Kimin bu sırada "âmin" demesi meleklerin o anda
"âmin" deyişi ile aynı ana rastlarsa geçmiş günahları
affolunur. " (Müslim, K. Salat, 72; Ebû Dâvud, Salat, 167-168;
Tirmizî, Mevâkîttü's-Salat, 116).

Bu hadislere göre namaz'da Fatiha'dan sonra "âmin"
demek sünnettir. İmam-ı A'zam'a göre "âmin" gerek
imam ve gerekse cemaat tarafından hafiyyen (sessizce); imam-ı
Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre açık ve imamla birlikte söylenmesi
sünnettir. (Sünen-i Ebû Dâvud Tercüme ve Şerhi, İstanbul
1988, III, 470-474).

Ahmed AĞIRAKÇA


Konular