Şamil | Kategoriler | Konular

Amıne bıntı vehb

ÂMİNE BİNTİ VEHB

Hz.Peygamber'in annesi. Babası Vehb b. Abdimenaf,
annesi de Berra binti Abduluzza'dır. Ne zaman doğduğu
bilinmeyen Âmine'nin 577 yılında hayata gözlerini yumduğu
tahmin edilmektedir.

Kureyş kabîlesi içinde ileri gelen bir kola
mensup olan Âmine binti Vehb, güzel konuşan ve zekâsıyla
tanınan bir kadındı. Hâşimoğulları reisi
olan Abdulmuttalib, Âmine'yi oğlu Abdullah'a istedi ve onunla
evlendirildi. Âmine ile Abdullah'ın bu güzel evliliğinden Hz.
Muhammed (s.a.s.) dünyaya geldi. Abdullah, Âmine hamile iken Suriye'ye
yaptığı bir seferi sırasında Yesrib (Medine)'te
vefat etti. Böylelikle Hz. Peygamber dünyaya yetim olarak geldi. Âmine
gebelik ve doğum sırasında hiç bir ağrı ve
sızı çekmediğini anlatmıştır. Resulullah (s.a.s.),
kendi doğumu hakkında şöyle buyurmuştur: "Ben
atam İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi ve annemin
gördüğü rüyayım. Annem rüyasında içinden çıkan
bir aydınlığın Şam diyarı
saraylarını aydınlattığını
belirtmişti. Peygamber anneleri hep böyle rüyalar görürler.
"(Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 127, 128).

Âmine daha sonra, Hz. Peygamber altı
yaşlarında iken, onu alıp dayılarının
yanına Yesrib'e gitti ve eşi Abdullah'ın kabrini oğlu
Muhammed (s.a.s.) ile birlikte ziyaret etti. Bu seyahatlerine,
Abdullah'tan kalan tek miras, cariyeleri Ümmü Eymen de katıldı.
Dayıları olan Neccâroğulları ile oğlunu
tanıştırdıktan sonra Yesrib (Medine)'den ayrılan
Âmine, Ebvâ denilen yere geldiğinde hastalanmış ve orada
hayatını kaybetmişti. O sıralarda altı
yaşında olan Resulullah, annesinin defninden sonra Ümmü Eymen
ile birlikte Mekke'ye dönüp dedesi Abdulmuttalib'in yanında
kalmıştı.

Bazı tarih kaynakları Âmine'nin bazı
şiirler söylediğini naklederler. Âmine binti Vehb, İslâm
tarihinde, Asiye binti Müzâhim, Meryem binti İmrân ve Hadîce
binti Huveylid ile birlikte anılmaktadır.

Ahmed AĞIRAKÇA


Konular