Şamil | Kategoriler | Konular

Amel defterı

AMEL DEFTERİ

İnsanın dünya hayatında
yaptığı iyi ve kötü bütün işlerin sözlerin kayıt
edildiği defter. Bu defter sesli bir film misali insanın her türlü
hâl ve hareketini, konuşmalarını zapt eden bir defterdir.
Bu kayıt ve zabıtlarla insan ahirette hesaba çekilecek, bu
defter insanın leh veya aleyhinde bir şahid olacaktır.
Kur'an'da "kitab" olarak zikredilmektedir .

Dünya hayatında devamlı olarak insanla
beraber bulunan ve onun yaptıklarını kaydeden melekler
vardır. Kur'an-ı Kerîm bu melekler hakkında şöyle
buyurur:

"...Halbuki üzerinizde gözetleyici melekler var,
şerefli yazıcı (melekler). Her ne yaparsanız bilirler"
(el-İnfitâr, 82/10-12). "O, (İnsan) her ne söz söylerse
muhakkak yanında hazır bir gözcü vardır" (Kaf,
50/18).

Amel defterine insanın yaptıklarını
yazan meleklere Hafaza* (Hâfıza) melekleri veya Kirâmen Kâtibîn *
(Şerefli Yazıcılar) yahut "Rakîb Atîd" denmiştir.

Her insana, kendi amel defteri, Ahiret gününde
verilecek ve insan kendi yaptıklarını orada bizzat görüp
okuyacaktır. Defterleri sağ tarafından verilen kimseler
Cennetlik bahtiyarlar, sol tarafından veya arkasından verilen
kimseler ise Cehennemlik bedbahtlar olacaklardır. Bahtiyarların
hesabı ya çok basit geçecek veya onlar hiç hesaba çekilmeyecek;
bedbahtlar ise çok çetin bir hesapla karşılaşacaklardır.
Kur'an-ı Kerîm bu hususta da şöyle buyurur:

"....İşte o vakit kitabı (amel
defteri sağ eline verilmiş olan kimse der ki: 'Gelin
kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabıma
ulaşacağımı (hesaba çekileceğimi)
zannetmiştim!. Artık o hoşnut bir hayatta yüksek bir
Cennet'tedir " (el-Hâkka, 69/19-22). "Kitabı sol eline
verilmiş olan ise, der ki: 'Eyvah, keşke kitabım bana
verilmeseydi... Hesabının da ne olduğunu bilmeseydim!...
Tutun onu hemen bağlayın onu, sonra Cehennem'e atın onu..."(el-Hâkka,
69/25-27, 30-31).

İnsan, kendi amel defterinde hayatının bütün
teferruatını görünce hayret edecek ve Kur'an'ın tabiriyle
şöyle diyecek "Eyvah bize, bu deftere ne olmuş, küçük
büyük bırakmayıp hepsini toplamış... " (el-Kehf,
18/49).

Amel defteri insanın dünya hayatındaki kendi
yaptıkları ameller doğrultusunda doldurulduğuna, insan
da iradeye sahip olduğuna göre amel defterinin iyi veya kötü
şeyleri ihtiva etmesinde insanın kendisi etkilidir. "İman
edecek salih amel işleyenlerin amelleri zâyi' olmaz. Biz onu
yazmaktayız. " (el-Enbiyâ, 21/94). Bu hususta başkasını
suçlamasına mahâl yoktur. Arzu edilir ki o defter yüz ağartıcı
sahifelerle dolu olsun. Yüzümüzün akı olacak salih ameller, o
defteri süsleyecek olanlardır. Bu da ancak Allah'ın dinini yeryüzünde
hakim kılmak, bu dini yaşamak ve Allah Resulu'nün gösterdiği
yoldan gitmekle elde edilir.

Orhan ÇEKER


Konular