Şamil | Kategoriler | Konular

Alın yazısı

ALIN YAZISI

Talih, kader, mukadderât.

Alın yazısı, daha doğmadan önce
insanın başına gelecek şeylerin Cenâb-ı Allah
tarafından takdir edilmesi, insanın başına gelecek
şeylerdir. Buna kader de denir. (Geniş bilgi için bk. bak .


Konular