Şamil | Kategoriler | Konular

Alem

ALEM

Bir şeyi belirli işaretler koymak suretiyle
belirli bir hâle getirmek. Bu, bir birliği altında toplayan
bayrak olabileceği gibi, sancak ve özel isim manalarına da
gelebilir. Kur'an'da "a'lam" uzun dağ sıraları
olarak geçmektedir. Kendisine benzetilen olarak, mana kazanmıştır.
Bir hadîs-i şerifte ise, işlemeli kumaş manasında
kullanılmıştır. (Buhârî, Libâs, 22)

Şamil İA


Konular