Şamil | Kategoriler | Konular

Aksam namazı

AKŞAM NAMAZI

İslâm'ın beş temel ibadetinden biri
olan beş vakit namazdan akşam vaktinde kılınanı.
Diğer farz namazlarla birlikte Hicret'ten birbuçuk yıl önce
Mirac olayında farz kılınmıştır.
Adını kılındığı vakitten
almıştır. Farzı üç rekât olup farz-ı
ayndır. Sünneti, sünnet-i müekkede olarak iki rekât kılınır.

Kur'an-ı Kerim'de "Akşamlarken ve
sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah'ı -ki göklerde ve
yerde hamd ona mahsustur- tesbih edin, namaz kılın" (er-Rûm,
30/17-18) buyurulmaktadır.

Akşam namazının vakti güneşin
batmasıyla başlar, şafağın kaybolduğu ana
kadar devam eder. İmam-ı Â'zam'a göre şafak, akşam
ufuktaki kırmızılıktan sonra meydana gelen
beyazlıktır. Bu beyazlığın kaybolması ile
akşam namazının vakti sona erer. İmam Ebû Yusuf ve
İmam Muhammed'e göre ise beyazlığın görünmesiyle akşam
namazının vakti çıkar. İmam Ebû Yusuf ve
İmam-ı Muhammed'in görüşüne göre amel edilir. Ancak bu
süre içinde kılınamadığı takdirde
kızıllıktan sonra meydana gelen beyazlığın
kaybolduğu âna kadar da kılınabilir.

Akşam namazının farzı, sünnetinden
önce kılınır. Önce, günün akşam
namazının farzını kılmağa niyet edilir.
İftitah tekbiri ile namaza başlanır, "sübhâneke",
"eûzü besmele", "fâtiha sûresi" ve bir miktar ayet
veya kısa surelerden biri (zamm-ı sure) okunur, rükû ve
secdelerden sonra ikinci rekâtta ayakta (kıyam) "fâtiha"
ve yine bir miktar ayet veya kısa surelerden biri okunur, yine rükû
ve secdelerden sonra oturulur (ka'de-i ûlâ)*

Et-tehiyyatü okunduktan sonra üçüncü rekâta kalkılır,
yalnız "fâtiha" okunur, rükû ve secdelerden sonra tekrar
oturulur (ka'de-i âhire)*, "Ettehiyyâtü", salevât duaları
ile "rabbenâ âtinâ" ve "rabbenâğfirlî"
duaları okunarak selâm verilir. Daha sonra iki rekât olan sünnet kılınır.
Akşamın sünnetinde her iki rekâtta da "fâtiha" ve
zamm-ı sure* okunur; ikinci rekâtta oturduktan sonra, farzının
kâ'de-i âhiresindeki dualar okunarak selâm verilir.

Akşam namazının sünneti iki rekâttan
daha fazla da kılınabilir. Altı rekât kılmak
menduptur. Her iki rekâtta bir selâm verilmelidir. Normal sünnetinden
fazla kılınan bu namaza "evvâbîn namazı"* denir.

Akşam namazının vaktinin
darlığı sebebiyle ezandan sonra hemen
kılınmasında acele edilmelidir. Bu nedenle de kısa
sureler okunmalıdır.

Akşam namazının, hazır olan
akşam yemeğinden sonraya bırakılması menduptur.
Yemek yenildiği takdirde namaz vakti çıkacak kadar dar olursa,
namazı tehir etmek caiz değildir. (Ahmed Naim, Tecrîd-i Sarîh
Tercemesi, Ankara 1985, II, 643)

Ahmet ÖZGEN


Konular