Şamil | Kategoriler | Konular

El-alim

el-ALÎM

Allah'ın doksandokuz Esmâ-i Hüsnâ'sından
biri. Alîm, bilgi sahibi çok bilen anlamındadır. Allah'ın
bilgisine sınır yoktur. O, her şeyi bilir.
Olmuşları olduğu gibi, olacakları da, olmuşlar
kadar açık-seçik bir şekilde bilir. Hiç bir şey ilminin
dışında değildir. "Gaybın (görünmez
bilginin) anahtarları onun yanındadır, onları ondan
başkası bilemez. (O) karada ve denizde olan her şeyi bilir.
Düşen bir yaprak, -ki mutlaka onu bilir, - yerin
karanlıkları içine gömülen tane, ya? ve kuru hiç bir
şey yoktur ki, apaçık bir kitapta olmasın." (el-En'âm,
6/59).

Yaratıklar, onun müsaade ettiği kadar
bilgiye sahip olabilirler. Ötesini bilemezler. İnsanların
bilgisi tam ve mutlak değildir; istikbâli bilmekte tamamen acz
içerisindedirler. Oysa Allah'ın bilgisi, mekânla kayıtlı
olmadığı gibi zamanla da kayıtlı değildir.

İnanan kimsenin Allah'ın Âlîm olduğunu
bilmesi gereğince amel etmesi içindir. Kul, yaptığı
her şeyin Allah tarafından bilindiğinin şuûrunu her
an için hissetmeli ve ona göre davranmalıdır. Allah değil
yaptıklarımızı, içimizden geçirdiklerimizi dahi
bilmektedir. "Bilin ki, Allah içinizden geçeni bilir. (O halde)
Ondan sakının." (el-Bakara, 2/235)

M. Sait ŞİMŞEK


Konular