Şamil | Kategoriler | Konular

El-alıyy

height="24"

height="18"

el-ALİYY

Cenâb-ı Allah'ın güzel isimlerinden
biri-anlamına gelir. Allah Teâlâ bütün kâinatın
üstündedir. Bu, cisimlerin yüksekliğine ve boyutlarına
benzemez. Allah, kâinatın her noktasında her zerreye aynı
nisbette yakındır. O'nun zatı cisimlerin yakınlık
uzaklık kavramına benzemez. Allah'tan daha üstün bir varlık
yoktur. Allah'ın benzeri, ortağı veya
yardımcısı yoktur. Bütün kemal sıfatlarında
üstün olan yüce Allah, zamanından ve mekândan beridir.

Mübalâğa ve sübut ifade eden ve fâil vezninden
sıfat olan bu kelime "yücelik" anlamı ifade eden bir
lâfızdır. Bu kelime Kur'an'da daha ziyade "Kebîr",
"el-Azîm", ve "Hakîm" isimleriyle birlikte varid
olmuştur.

Şamil İA


Konular