Şamil | Kategoriler | Konular

Akabe

AKABE

Sarp yokuş, tehlikeli geçit, geçilmesi ve aşılması
zor olan dağ yolu, tepe anlamında Arapça bir kelimedir. Özel
olarak da Hicaz bölgesinde bir yerin adıdır. Mekke-i Mükerreme
ile Medine-i Münevvere arasındaki bu yer, Resulullah'ın
İslâm'ı tebliğinden önce de kutsal bir yer olarak tanınmaktaydı.
Resulullah (s.a.s.) burada Medine-i Münevvere'den gelenlerle görüşüp
onlardan bey'at aldığı için müslümanlarca da sevilen bir
yer olma özelliğini korumuştur.

Akabe kelimesi Kur'an-ı Kerim'de, nefse güç, meşakkatli
gelen ve insanı iyilik yapmaktan alıkoyan 'sarp yokuş'
anlamında iki yerde ve imtihan mevkii anlamında
kullanılmıştır.

"Ama o zor geçidi aşmaya girişemedi.
"

"O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin?"
(el-Beled, 90/11-14)

Durak PUSMAZ


Konular