Şamil | Kategoriler | Konular

Ahmed

AHMED

Hz. Muhammed (s.a.s.)'in diğer adı. Bu isim
İncil'de zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerîm'de, İsa (a.s.)'ın
bu ismi İsrâiloğulları'na müjdelediği ifade
edilmektedir.

"Meryem oğlu İsa da: Ey İsrâiloğulları,
ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı
doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir
resulü müjdeleyiciyim." demişti. Fakat (Resulullah) onlara apaçık
delillerle gelince, "Bu apaçık bir büyüdür" dediler.
" (es-Sâf, 61/6).

Mevcut İncil'lerde bu isme buğun
rastlamamaktayız. Çünkü mevcut İncil* nüshalarından hiçbiri
İsa (a.s.) zamanında yazılmamıştır. Bunlar,
tahrif edilmiş ve yüzlerce yıl sonra hristiyanların
elindeki yüzlerce nüshadan ve kilisenin isteği doğrultusunda
yazılmış birbirinden ayrı dört İncil'dir.
Bunların yukarıdaki müjdeyi ihtiva etmemesi Müslümanlar açısından
durumu değiştirmez. Ancak kitab-ı Mukaddes'de; "Paraklit"
şeklinde bir isim bulunmakta, bu isim kelime anlamı olarak Ahmed
ve Muhammed isimlerindeki anlamı vermektedir. Gerek Ahmed, gerek
Muhammed isimleri "hamd" kökünden türemiş isimlerdir .

Ahmed isminin iki anlamı vardır. Birincisi,
"Allah'ın en çok methini yapan kişi" ikincisi,
"en çok methedilen kişi" anlamıdır. Muhammed
ismi ise "en çok methedilmiş kişi"
anlamındadır. "Paraklit" ismi de bu iki anlamı
vermektedir. Yunanca olan "pericletus" kelimesi Yohanna
İncil'inde geçmekte ve müjdelenen bir peygamberden söz etmektedir.

Şamil İA


Konular