Şamil | Kategoriler | Konular

Akıka kurbanı

AKİKA KURBANI

Yeni doğan bebeğin başındaki ilk saçlarına
akîka; bu çocuğun doğumundan yedi gün sonra başındaki
tüyleri kısmen veya tamamen traş edip adını koyduktan
sonra Allah'u Teâlâ'ya şükür için kesilen kurbana akîka kurbanı
denir. Hz. Aişe (r.a.)'den şöyle rivâyet edilmektedir.

"Resul-i Ekrem (s.a.s.} bize erkek çocuklar için
iki, kız çocukları için bir koyun "akîka" olarak
kurban etmemizi emretti." (İbn Mâce hadis no: 3163, Zebâih,
no: 1515).

Yine Hz. Âişe validemizin rivâyetine göre,
Peygamber Efendimiz (s.a.s.), torunları Hasan ile Hüseyin'in doğumlarının
yedinci günü akika kurbanlarını kesmiş ve
adlarını koymuştur. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI, 401)

İslâm'dan önceki câhilî Arap toplumunda sadece
erkek çocuklar için kurban* kesilirdi. Kız çocukları için
böyle bir merâsim söz konusu değildi. İslâm bu değişikliği
yaparak kız çocuklarına da değer verilmesini
sağlamıştır .

Akîka kurbanında aranan şartlar

Kurban edilecek hayvan tek veya iki gözünden kör
olmamalı; dişlerinin ekserisi düşmüş olmamalı;
kulakları kesik olmamalı; boynuzlarından biri veya ikisi kökünden
kırılmış olmamalı; kulağı veya
kuyruğunun yarısından çoğu, memelerinin uçları
kesik olmamalı; yahut yaratılıştan kulak ve
kuyruğu olmayan bir hayvan olmamalıdır. Akîka kurbanı
Hanefi mezhebine göre mübah ve dolayısıyla menduptur.
Diğer üç büyük imâma göre sünnet, Zahiri mezhebine göre ise
farzdır.

Hz. Peygamber bu kurbanın kesilmesi
sırasında bir örf olarak başa kan sürülmesi âdetini
yasaklamış, (Ebu Dâvud, Edahî, 20) kesilen saçların
ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk
edilmesini emretmiştir. Akîka kelimesi anne-babaya isyân anlamına
geldiği için Resulullah bu kurbanın adını "itaat
ve ibadet" anlamına gelen "Nesike" kelimesi ile
değiştirmiştir. (İbn Hanbel, II, 182)

Bu kurban çocuğun doğduğu günden
bâlîğ olacağı güne kadar kesilebilir. Ancak doğumun
yedinci gününde kesilmesi daha çok sevap kazanmaya sebeptir. Kesilen
kurbanın kemikleri çocuğun sıhhatli olmasına sebep
olsun niyetiyle kırılmayıp eklem yerlerinden
sıyrılır ve öylece pişirilir. Sonra bu kemikler bir
yere gömülür. Akîka kurbanının etinden bunu tasadduk eden
kimsenin yiyebileceği gibi ev halkı da bu etten istifâde eder.
Bir kısmı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

Ahmed AĞIRAKÇA


Konular