Şamil | Kategoriler | Konular

Ashabu'l-eyke

ASHÂBU'L-EYKE

Sık ağaçlık, ağaçları
birbirine sarmaş dolaş olmuş bir orman, yumuşak
ağaçlıklı bir bataklık bölgesinde yaşayan kitle.
Ashabu'l-Eyke son derece verimli bir arazî üzerinde yaşıyorlardı.
İklimi son derece güzel ve mutedil idi. Buranın
Kızıldeniz sahillerinde olan Medyen şehri olduğu
bilinmektedir. Ashabu'l-Eyke tabiri Kur'an-ı Kerîm'de bir kaç kez
geçmektedir. "Ashabu'l-Eyke de gerçekten zalim
kimselerdi."(el-Hicr, 15/78)"Ashabu'l-Eyke resullerini yalanladılar"
(eş-Şuarâ, 26/176) Ayrıca Sad, 38/13 ve Kaf, 50/14
ayetlerinde de bu kavimden söz edilmektedir.

Medyen veya Ashabu'l-Eyke halkına Hz. Şuayb (a.s.)
gönderilmişti.

"Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik.
Dedi ki: 'Ey kavmim Allah 'a ibadet edin. Sizin ondan başka bir ilâhınız
yoktur... " (Hûd, 11/84). Allah'ın dinini ve emirlerine
uymayı, onun emir ve yasaklarından başka emir ve yasak
kabul etmemeyi onlara son derece güzel bir belâgat ve fesahetle anlatan
Hz. Şuayb'ın davetine icabet etmeyip, küfür ve inadlarında
ısrar ettiler. Onların vazgeçemedikleri son derece kötü bir
alışkanlıkları da vardı. Ölçü ve tartılarda
halkı aldatmak; sahte para basıp kalpazanlık yapmak; hile
yapmak. Hz. Şuayb (a.s.) onları bu hâllerinden bir türlü alıkoyamadı.
Tevhid'e davet, onlara fayda vermedi ve bu davete kulak asmadılar.
Bunun üzerine Cenâb-ı Allah onlara yedi gün, yedi gece
şiddetli bir sıcaklık musallat etti. Nefeslerini
tıkadı. Çok bunaldılar. O anda gördükleri bir bulutun
altına koşarak toplandılar. Allah'u Teâlâ da gölgelik
diye koştukları bulutu ateş haline getirip onları
mahvetti. Bu onların istekleriydi. Gerçekten Şuayb (a.s.)'ı
yalanlarken: "Eğer doğru söyleyenlerden isen gökten
üstümüze bir parça düşür. " "Sen de bizim gibi bir
insansın. Senin gerçekten yalancılardan olduğunu
zannediyoruz... " (Hûd, 11/185-187) demişlerdi. Ama hakkı
tasdikten uzak durdukları, Allah resulüne muhalefet ettikleri için
gerçek yalancı kendileriydi. Nihayet istedikleri oldu ve hak
ettikleri cezaya kavuştular.

Ahmed AĞIRAKÇA


Konular