Şamil | Kategoriler | Konular

Asıye

ÂSİYE

Kocası kâfir olup, kendisi mümine olan ve
müminlere misal olarak gösterilen Firavn'ın eşi.

Musa (a.s.) zamanında
yaşamıştır. Firavn,
İsrailoğulları'nın kadınlarını
alıkoyup erkek çocuklarını öldürtüyordu. Musa (a.s.) doğduktan
sonra, anası Allah'u Teâlâ'nın kendisine bildirdiği
şekilde onu bir sandığa koyup Nil nehrine bıraktı.
İçinde Musa'nın bulunduğu sandık, Firavn'ın
sarayı hizasına gelince onu alıp saraya götürdüler.
Âsiye kocası Firavn'ı ikna ederek Musa'yı öldürtmedi.
Hatta ona kalbi ısındı ve: "Aman onu öldürmeyin,
belki büyür de işimize yarar." diyerek Musa için süt anne
aramağa başladı. Nihayet, Musa yalnız kendi annesinin
memesini kabul edinceye kadar süt anne aradılar. Böylece Allah,
Musa'yı annesine iade etmiş oldu.

Musa (a.s.) büyüyüp risalet görevini yerine
getirince ona ilk iman edenlerden biri de Âsiye idi. Firavn, hanımının
Musa (a.s.)'ya iman etmesine dayanamayıp ona işkenceler
yaptı ve bu işkenceler sonunda Firavn hanımı Âsiye'yi
şehit etti.

Resulullah (s.a.s.) kemâle eren dört kadından
biri olarak Âsiye hatunu saymış ve ondan övgüyle söz etmiştir.
Gerçekten, kocaları küfre hizmet eden fakat kendileri evlerinde
Allah'ı anan ve Allah'ın emirlerine göre yaşayıp
iffetini koruyan mümine hanımlar için Âsiye hanım güzel bir
örnektir. (et-Tahrim, 66/10-12) Onların bu sabırları ve
imanlarında sebatları elbette bir gün kocalarını da
imana getirmelidir. Eğer eşlerinin İslâm'a gelmeleri pek
muhtemel değilse müminelerin böyle bir evliliği
yaşamaları caiz değildir.

Şâmil İA


Konular