Şamil | Kategoriler | Konular

At sütü

AT SÜTÜ

Eti yenen hayvanların ve insanın sütü
temizdir. Domuz, merkep, katır gibi eti haram kılınan
hayvanların sütü ise necis olup, yenilemez. Atın sütüne
gelince, bazı âlimler, bunun içilmesinde bir sakınca yoktur,
demişlerdir. Çünkü atın sütünün içilmesinde savaş
vasıtasını zayıflatma yoktur. Diğer yandan
bazı hadislerde at etinin yasaklanması, onun necis (pis)
sayılmasından değil, önemli bir savaş aracı
olmasından dolayıdır. Fıkıh kaynaklarında
had cezaları açıklanırken at sütü için mübah denilmiş,
bu sütü içenin cezası hakkında; "Beng gibi, kısrak
sütü gibi mübah olan bir şeyden olan sarhoşluk, had
cezasını gerektirmez" ifadeleri
kullanılmıştır.

Ebû Hanîfe'ye göre at etinin mekruh sayılmasının
illeti, atın bir savaş aracı olması, savaşa ara
verilmesin, ordunun gücü azalmasın diyedir. Bu yüzden, bu kerâhet
onun sütüne sirayet etmez. Yani onun sütü helâldir. Zaten atın
etini meşrû sayanlara göre, sütünün de meşrû olması
asıldır (İbn Mâce, Zebâih, 12; Ebû Dâvud, At'ime, 25;
Nesâî, Sayd, 30; A. b. Hanbel, VI, 346; İbn Âbidîn Terc., XV,
234, 235, XVI 70, 71; ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve
Edilletühû, I,144, 145).

Hamdi DÖNDÜREN


Konular