Şamil | Kategoriler | Konular

El-celil

el-CELÎL

Cenâb-ı Allah'ın, Celâlet ve ululuk sahibi
anlamına gelen güzel isimlerinden biri. Celâlet ve ululuk ancak
Allah'a mahsustur. Her yerde, her zaman hazır ve nazır olan
Allah'ın ilmi her şeyi kuşatır. Ululuk ve ikram sahibi
manasını taşıyan "Zü'l Celâl-i ve'l-İkram"
tabiri, "(ancak) azamet ve ikram sahibi olan Rabbi'nin zatı baki
kalacaktır."(er-Rahman, 55/27) ve "Âzamet saltanat ve
ikram sahibi Rabbi'nin adı ne yücedir." (55/28) şeklinde
Kur'an'da güzel isimler arasında zikredilir. Hz. Peygamber, sahih
kitaplarda nakledildiğine göre; Zü'l Celâl-i ve'l İkram
diyerek Allah'a zikretmeye devam ve bunda sebat edilmesini, bu terkibin
dualarda çokça söylenilmesini tavsiye etmiş ve bunun Allah
katında en hayırlı ve en üstün bir amel olduğunu
buyurmuşlardır. Yine o; "Her şeyin bir aynası
vardır. Kalplerin aynası ise aziz ve celil olan Allah'ı
zikirdir. " buyurmuşlardır.

Şâmil İA


Konular