Şamil | Kategoriler | Konular

Cemal

CEMÂL

Yaratılıştan güzel olmak, kişinin
huyu güzel olmak.

Ayrıca kadınların güzelliğini dile
getirmek için de kullanılır. Nitekim Hz. Peygamber bir
hadislerinde şöyle buyurmaktadırlar: "Kadın dört
şey için nikah edilir; malı için, soyu için, güzelliği
(cemali) için ve dini için. Ey mümin sen bunlardan dindar olanla
evlenmeye çalış. (Şayet bu tavsiyeye uymazsan)
yoksulluğa düşersin. " (Buharî, Nikah, 15; Ebû Davûd,
Nikah, 2, 12; Neseî, Nikah, 10, 13; Muvatta', Nikah, 4).

Cemal kelimesi, insanın hoşuna giden, görünce
içinde bir ferah ve mutluluk duyduğu şeylerin sıfatı
için de kullanılır. Şu ayet-i kerîmedeki cemal kelimesi
de bu manayı ifade etmektedir: "(Allah) hayvanları da
yarattı. Onlarda sizin için ısınmanızı
sağlayan ve daha bir çok yararlar vardır. Ve onlardan
bazılarını da yersiniz. Akşamleyin meradan
getirdiğiniz, sabahleyin meraya götürdüğünüz zaman onlarda
sizin için güzellik de (cemal) vardır. " (en-Nahl, 16/3-6) Yüce
Allah burada, hayvanların sabah ve akşam insanlara nasıl güzel
göründüğünü anlatarak, karınları tok, memeleri sütle
dolu olarak meralardan dönüşleri ve yavruları ile
karşılaşıp meleşmeleri; ertesi sabah yeniden
yayılmaya giderken koşuşup oynaşmalarının ne
kadar zevkli (Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili,
İstanbul,1979, V, 3087-3088) bir manzara olduğunu canlı bir
tablo halinde gözlerde canlandırmaktadır. Yemyeşil
ovalardan, canlı, rengârenk, kır çiçeklerinin aralarından
süzüle süzüle gelen hayvanlarını gören bir çiftçinin
sevinç ve mutluluğunu en veciz ve canlı bir şekilde tasvir
ederken, bu güzel tabloyu cemal kelimesi ile anlatmaktadır.

Talat Sakallı


Konular