Şamil | Kategoriler | Konular

El-cemıl

el-CEMİL

Güzel olan anlamında Allah'ın isimlerinden
biri. Hüsn ile aynı manaya gelir. Allah, bütün güzellikleri
yaratmıştır, O, güzeller güzelidir. Güzelleştiren
Allah, güzeldir ve güzellikler O'nun Cemal'inin vasfıdır. O,
kusurdan münezehtir ve O'nun güzelliği yaratıklara benzemez.
Esma-i Hüsna'nın her birisinin hayret verici güzelliği, en küçük
olgularda bile kendini göstermektedir. İnsanları etkileyen
sanat eserleri, mucizelerin gücü, harika ve fevkalâde olayları
yaratan Cemil-i Zülcelal'dir. O, hayatı ve insanı en güzel bir
şekilde yaratmıştır. "Ki,
yarattığı her şeyi güzel yapan, insanı yaratmaya
da çamurdan başlayan O'dur. " (es-Secde, 32/7) Ancak, Rabbine
âsî olan ve kıyamete kadar insanları saptıracak olan
şeytan, bütün çirkinlikleri işte o çıkarır.
Kainattaki her şeyde güzellikler açık veya kapalı bir
şekilde görülmektedir. Şeyler ya bizzat güzeldirler yahut
neticeleri cihetiyle güzeldirler. Eşyanın bir güzel, bir de
kötü tarafı vardır. Allah, yeryüzünde şeytanın
adımlarının izlenmemesini, tayyip (güzel ve hoş)
şeylerden faydalanılmasını (yenilmesi, içilmesi, vb.)
emreder. (el-Bakara, 2/168-172). Şeytan ve dostları,
Allah'ın yarattığı güzellikleri değiştirip
bozarlar, helâli haram kılarlar. Dolayısıyla kötüler
kötü için, güzellikler de güzel olan için olur. İyiler, ecir; kötüler
ve çirkinler günah kazanacaklardır. Allah'ın fazlı ve
keremi, rahmeti olmasaydı, ebedi olarak insanlar temize çıkamayacaklardı.
(en-Nur, 24/21) ve Allah geceye ve gündüze yemin ettikten sonra
"... kim o en güzeli tasdik ederse" onu en kolaya hazırlayacağını
müjdeler. (el-Leyl, 92/1-7).

Şâmil İA.


Konular