Şamil | Kategoriler | Konular

Cedel

CEDEL

Sert münakaşa, tartışma, nizâ, sözlü
kavga. Terim olarak mantık'ta şöyle tarif edilir: "Meşhûr
olan veya doğruluğu herkesce kabul edilen şeylerden
yapılan kıyastır." Bir de dilimizde bu anlamda
kullanılan cidâl; mücâdele vardır., İki kısma
ayrılır..

Alimler münâzara yapıyor ( 17. yy. Türk
minyatürü, Topkapı Sarayı).

a) Hakkı desteklemek ve ortaya çıkarmak için
yapılan mücadele. Bu, caizdir. Zira peygamberlerin metodudur.
Allah'u Teâlâ Peygamberimiz (s.a.s.)'e hitaben: "Ey Muhanımed!
Rabbi'nin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır; onlarla
en güzel şekilde tartış. Doğrusu Rabbin kendi
yolundan sapanları daha iyi bilir. O, doğru yolda olanları
da en iyi bilir. " (en-Nahl, 16/125) buyurmuştur.

Hz. Nuh (a.s.)'ın kavminin kendisine şöyle
dediklerini Allah'u Teâlâ bize bildirmiştir: "Ey Nuh! Bizimle
cidden mücadele ettin; hem de çok mücadele ettin." (Hud, 11/32).

b) Batılı desteklemek ve hakim kılmak için
yapılan mücadele. Bu, haramdır, Zira Kur'an lisaniyle kötülenmiştir.
Allah'u Teâlâ şöyle buyurur:

"Allah'ın ayetleri üzerinde inkâr
edenlerden başkası mücadele etmez?" (Mü'min, 40/40)

Mümin, kader gibi itikadi konularda tartışmaktan
kaçınmalı, Allah'ın emir ve iradesine teslim olmalı,
daha ziyade kendi görevlerini öğrenip yerine getirmelidir.

Şamil İA


Konular