Şamil | Kategoriler | Konular

Cebel-ı nur

CEBEL-İ NÛR

Mekke'de bir dağ. Nûr dağı
anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in evine bir kilometre
uzaklıktadır. Hz. Muhammed (s.a.s.)'e ilk vahiy Nûr dağının
tepesinde bulunan Hira mağarasında gelmiştir. Nûr dağı,
kendisini çevreleyen dağlar arasında uzaktan farkedilmekte olup,
özel bir yapı arzeder.

Bu tepeye niçin Nûr dağı denildiği
bilinmiyor. Mekke'den Mina'ya giden yolun yakınındadır.
Hacılar Mina'da birkaç gün geçirirler. O dönemde tatbik edilen
bir adete göre, yolunu kaybedenlere yardım için bu dağın
tepesinde ateş yakılmış olması ve bu nedenle Nûr
dağı denilmiş olması mümkündür. Nitekim o dönemde
Müzdelife'de bir tepe üzerinde ateş yakıldığı
bilinmektedir. Başka tepelerde ve bu arada Cebel-i Nûr üzerinde de
ateş yakılmış olması mümkündür. (M. Hamidullah,
İslâm Peygamberi, I, 64-65).

Cebel-i Nûr ve onun üzerinde bulunan Hıra
mağarası Hz. Muhammed (s.a.s.)'e inen, insanlara ilim ve
medeniyet yolunu gösteren ilk vahye beşiklik
yapmıştır: "Yaratan Rabbinin adıyla oku. O,
insanı alâkdan (kan pıhtısından) yarattı. Oku,
Rabbın en büyük kerem sahibidir. O, (insana) kalemle (yazmayı)
öğretti. İnsana bilmediğini öğretti." (el-Alâk,
96/1-5) ayetleri burada inmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.s.) kendisine peygamberlik gelmeden
önce de putperestlikten nefret ederdi. Ramazan ayı gelince
erzakını alır, Cebel-i Nûr'daki Hıra
mağarasına çekilir, orada günlerce kalarak tefekküre dalardı.
Bundan büyük bir zevk alır ve manevi teselli bulurdu. Cebel-i Nûr
üzerinde bulunan ve günümüzde de varlığını koruyan
Hıra mağarası ancak bir insanın ayakta
durabileceği kadar yükseklikte ve yatabileceği kadar
uzunluktadır.

Durak PUSMAZ


Konular