Şamil | Kategoriler | Konular

El-camı

el-CÂMİ'

Allah'ın güzel isimlerinden biri. Hesap günü
için kullarını ve her istediğini istediği zaman,
istediği yerde toplayan anlamında.

Cem, dağınık şeyleri bir araya
toplamak demektir. Allahu Teâlâ vücutların ölümden sonra
yürüyerek dağılmış olan zerrelerini tekrar
birleştirecek, bedenleri yeniden diriltecektir. Sonra yine,
yaratılmış olan herkesi Arasat* meydanında toplayacak,
hak sahiplerini, hasımlarıyla huzurunda karşı
karşıya getirecektir.

El-Câmi', Esma-i Hüsna'dan olarak Kur'an'da şöyle
geçer: " Ey Rabbimiz, muhakkak ki sen (vukuunda) hiç bir şüphe
olmayan bir günde insanları toplayacak olansın. Şüphesiz
Allah sözünden caymaz." (Âli İmran, 3/9) "...Allah,
muhakkak ki, münâfıkları da, kâfirleri de Cehennem'de toptan
bir araya getirecek olandır." (en-Nisa, 4/140).

Şâmil İA


Konular