Şamil | Kategoriler | Konular

ümmü'l-veled

ÜMMÜ'L-VELED

Çocuğun anası; sahibinden çocuk dünyaya
getiren cariye anlamında bir fıkıh terimi.

Ümmü velede ait özel hükümler vardır. O, bir
açıdan cariye gibidir; efendisi daha önce olduğu gibi ona
hizmet ettirmek, başkasının işinde ücretle çalıştırmak,
mükâtebe anlaşması yapmak ve onunla cinsi ilişkide
bulunmak hakkına sahiptir. Bazı açılardan ise hür gibidir.
Sahibinin onu satması, âriyet yoluyla bir başkasına
bağışlaması caiz değildir. Ancak onu azad etme
yetkisini haizdir. Şayet azad etmeden efendi ölürse ümmü veled
kendiliğinden hür olmuştur (el-Merğınânî,
el-Hidâye, II, 68 vd., el-Mevsılî, el-İhtiyâr li
Tâlîli'l-Muhtâr, IV, 32 vd).

Hüseyin KAYAPINAR


Konular