Şamil | Kategoriler | Konular

üç aylar

ÜÇ AYLAR

İslâm'ın mübarek saydığı
hicrî kamerî aylardan Recep, Şaban ve Ramazan ayları. Bu aylar
ve diğer dokuz ayın süreleri, ayın hareketlerine göre
belirlenmektedir. Kameri ayların süresi, şemsî ayların süresine
nazaran değişiklik arzeder. Kamerî sene, şemsî seneden on
bir gün daha kısadır. Ayrıca kamerî ayların
diğer bir özelliği şemsî aylarda olduğu gibi senenin
aynı mevsimine değil, değişik mevsimlerine tesadüf
etmesidir. Mesela, kamerî bir ay olan Ramazan ayı, senenin
mevsimlerini dolaşır. Hicrî ve kamerî aylar arasında küçük
önem taşıyan ve "üç aylar" diye adlandırılan
Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olarak kabul
edilirler. Bu ayların Müslümanlarca önemli ölçüde değer
kazanmasının sebepleri arasında Hz. Peygamber (s.a.s)'in bu
aylar hakkında verdiği haberler gösterilebilir. Rasûlüllah (s.a.s)
bir hadis-i şerifinde; "Recep Allah'ın ayı, Şaban
benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır"
buyurmuştur. Ayrıca Peygamber Efendimiz, Receb ayı girince,
" Âllahım! Receb ve Şabanı bize mübarek kı!!
Bizi Ramazana ulaştır" diye dua ederdi.

Üç ayların değerini ifade eden diğer
bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün
bu aylar içinde olmasıdır. Regaib gecesi, Recep
ayının ilk cuma gecesine, Mirac gecesi, Recep ayının
yirmi yedinci gecesine, Berat gecesi, Şaban ayının on
beşinci gecesine, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi
yedinci gecesine rastlar.

Hz. Peygamber (s.a.s) Şaban ayında çok oruç
tutardı. Hz. Aişe, Rasûlüllah (s.a.s)'ın bu aydaki orucu
hakkında şöyle der: "Şaban ayındaki kadar çok
oruçlu olduğu bir ay görmedim" (Tecrid-i Sarih, VI, 295).

Ramazan ayının fazileti ise çok daha
yücedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:
"Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır,
Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da
bağlanır" (Müslim, Kitâbu's-Sıyam, 1).

Receb ve Şaban ayları, rahmet ayı olan
Ramazanı karşılayan aylar olup Ramazan ayının müjdecisidir.
Dinimizde ayrı bir değeri olan üç ayların, kişide
insanî özelliklerin olgunlaşmasında ve iradenin kontrol
altına alınmasında rolü büyüktür. Zira Receb ve
Şaban aylarının feyzinden ve bu aylarda bulunan Regaib,
Mirac ve Berat gecelerinin rahmetinden istifade yolunu tutan bu kişi
Ramazan ayında ise her türlü kötülükten kendini uzak tutar ve
insanî vasıflarının artmasına gayret eder. Nihayet
Kadir gecesinde yapacağı ibadet ve tevbe ile manevî hazza ulaşır.

Bu nedenle özellikle, bu aylarda bol bol istiğfar
etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kur'ân okumak ve dua etmek en
uygun davranışlardır.

Şamil İA


Konular