Şamil | Kategoriler | Konular

El-bedi

el-BEDÎ'

Allah'ın güzel isimlerinden biri. Bütün varlıkları
yoktan var eden ve bunun için bir örneğe ihtiyaç duymayan,
örneksiz, misalsiz, acib ve hayret verici âlemler icat eden anlamına
gelmektedir.

Bedî, hiç birinin örneği yokken
sayısız şeyler icat eden; düşünmeye, araştırmaya
muhtaç olmadan kolaylıkla ve daima misilsiz şeyler yaratan,
icat eden, Allah'u Teâlâ'dır. Örneği yokken, Allah'ın
kudreti ile meydana gelen fevkalâde güzel ve insana hayret verici
şeylere ibda' olunmuş manasına bedî' denilir. Her tür,
yoktan ve benzersiz olarak yaratılmıştır. Bir türün
bütün fertleri de tamamiyle birbirinin aynı değildir.

Bedî' sıfati, "daha önce bir misali olmaksızın
ve misale uymaksızın bir şey yapmak" demek olan ibdâ'
masdarından ism-i fâil olan mubdi' yerine kaimdir. "İcat
eden" manasına gelir. Bu sıfat Kur'an-ı Kerîm'de

"Göklerin ve yerin yaratıcısıdır
O. O, bir şeye hükmetti mi ona ancak "ol" der, o da
oluverir. " (el-Bakara, 2/117) ayetiyle; "O, gökleri ve yeri
yoktan varedendir. O'nun nasıl çocuğu olabilir? O'nun bir
eşi de yoktur. Her şeyi O yaratmıştır ve O, her
şeyi hakkıyla bilendir. " (el-En'am, 6/101 ) ayetinde açıklanmıştır.
Allah'u Teâlâ kâinatı hiç bir örneği olmaksızın,
ilksizlikte ol diye eşsiz ve benzersiz yarattı.

Şâmil İA


Konular