Şamil | Kategoriler | Konular

Belagat

BELÂGAT

İyi, güzel, tesirli ve pürüzsüz söz söyleme;
edebiyat kaideleriyle ilgili ilim. Terim olarak iki şekilde
tanımlanmıştır:

a- Sözün zorlama ve yapmacıktan uzak olup
yorumlamaya gerek olmaksızın kolay anlaşılır
olması; yerinde ve adamına göre söylenmesidir.

b- İnsanın belîğ, tesirli söz söyleme
gücü ve yeteneği kazanmış olmasıdır.

Belâgat bir ilimdir. Sözün düzgün kusursuz,
yerinde ve adamına göre söylenmesini öğretir. Belâgat üçe
ayrılır:

a- Meânî (manalar) ilmi: Muhtelif cümle
şekilleri ve bunların kullanılışından
bahseder.

b- Beyan ilmi: Maksadı açık ve güzel bir
şekilde ifade etme sanatını öğretir. Teşbih,
mecaz, istiare ve kinaye gibi sanatlardan bahseder.

c- Bedî' ilmi: Sözü ifade ve mana yönünden en
güzel şekilde söylemenin yollarını gösterir.

Şamil İA


Konular