Şamil | Kategoriler | Konular

Bekaret

BEKÂRET

Bir erkekle cinsi temasta bulunmamış
kızın kızlık durumu. Bakire*'nin sıfatı. Bu
kelime genelde kız için kullanılır. Genç ve yaşlı
kız ayırımı yapılmaz.

Meşrû veya gayrimeşrû olarak bir kadınla
cinsi temasta bulunmamış erkek için de "bekâreti
zedelenmemiş" ifadesi kullanılır.

Mecâzî olarak değişik anlamlarda
kullanılır. Üzerinde araştırma
yapılmamış bir konuyla ilgili olarak "bâkir bir konu,
bâkir bir alan" ifadeleri kullanılır. (Ayrıca bk. Bâkire)

Cemil ÇİFTÇİ


Konular