Şamil | Kategoriler | Konular

Bırlık beraberlık

BİRLİK BERABERLİK

İslâm'ın hakimiyeti için mümin kulların
bir arada bulunup birlikte hareket etmeleri ile ilgili olarak
kullanılan bir tabir. Cenâb-ı Hak, Kur'an-ı Kerîm'de:
"Hepiniz birden Allah'ın ipine (İslâm'a) sarılın,
asla ayrılmayın, " (Âli İmrân, 3/103) buyurmuş
ve müslümanları Kur'an'ın etrafında birlik olmaya çağırmıştır.
Aslında bütün semavî dinler gibi İslâmiyet de vahdet dinidir.
Bu vahdetin (birliğin) temelinde "tek Allah inancı"
vardır. İnsanca yaşamanın, huzura kavuşmanın
tek yolu birlik ve beraberliktir.

Dinimizin emirleri müslümanlar arasında
birliği sağlamağa yöneliktir. Tek Allah'a inanan
müslümanların tek bir kitabı, tek bir kıblesi vardır.
Her gün beş kere camide cemaatle namaz kılan ve bir araya gelen
müslümanlar, birlik olmanın huzurunu duyarlar. Cuma ve bayram
namazları da böyledir. Hac ibadeti ise İslâm birliğinin
sembolüdür. Dünyanın dört bir tarafından gelen müslümanların,
aynı anda Arafat'ta buluşmaları, tanışıp görüşmeleri
gönüllerde İslâm'ın birlik ve beraberlik
anlayışını kökleştirmektedir.

Sevgili Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır:

"Size birlik halinde bulunmanızı tavsiye
eder; ayrılıp dağılmaktan şiddetle kaçınmanızı
isterim. Zira şeytan, yalnız başına yaşayan
insana yakın olup, beraber bulunan iki kişiden uzaktır. Kim
Cennet'in ta ortasında yaşamak isterse, toplu halde bulunmaya
baksın." (Tirmizî, Fiten, 7).

"Müslüman topluluğundan bir karış
da olsa ayrılan kimse boynundaki İslâm bağını
çözmüş demektir. " (Tirmizi, Âdâb, 78).

"Cemaatten ayrılmayınız. Şunu
biliniz ki sürüden ayrılanı kurt kapar. "

" Allah'ın yardımı cemaatle (toplulukla)
beraberdir. " (Ebû Davûd, Salat, 46).

Bu hadis-i şeriflere ve dinimizin birlik ve
beraberlikle ilgili emir ve tavsiyelerine dikkat etmeli ve "cemaatin
(birlik ve beraberliğin) rahmet, ayrılığın azap"
(Tirmizî, Fiten, 7) olduğu unutulmamalıdır.

Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: " Allah'a
ve O'nun Rasûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra içinize
korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Bir de sabırlı olun.
Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir. " (el-Enfâl, 8/46).

Toplum düzeni birlik ve beraberlikle sağlanır.
Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın
toplum hayatı bakımından ne kadar önemli olduğunu,
birliğin temin edilememesi halinde sosyal bünyede nasıl
huzursuzluklar çıkacağını toplumu bir insan vücûduna
benzeterek anlatmak istemiştir. Bazı organları hasta olan
bir insanın vücudu nasıl zayıf ve güçsüz düşerse;
düşmanlıkların
yaygınlaştığı,birlik ruhunun kaybolduğu
toplumlar da öyle güçsüzleşirler. Bu da düşmanın
işine yarar. Bunun için bir milleti yıkmak,isteyenler, önce, o
milleti meydana getiren fertler arasında ayrılık
tohumları ekerek onları birbirine düşürürler. Birlik ve
beraberliklerini bozarlar. Maddî ve manevî güçlerini kardeşlerine
karşı kullanan ve düşmanlarını unutanlar kolayca
başkalarına yem olurlar. Bu gerçek öteden beri bilindiği
için, dünyaya hükmetmiş nice büyük devletler, düşmanları
tarafından önce içeriden parçalanmış, sonra
yıkılıp tarihten silinmişlerdir. Cenâb-ı Hak
yukarıdaki ayet-i kerimede bu değişmez gerçeği
hatırlatmakta ve böyle bir akibete uğramamak için Allah'ın
ve O'nun Peygamberi'nin emirleri çerçevesinde birlik ve beraberliğin
korunmasını emretmektedir.

Osman ÇETİN


Konular