Şamil | Kategoriler | Konular

Bı'set

Bİ'SET

Gönderme. Cenâb-ı Allah tarafından
Peygamber gönderilmesi, özellikle Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in
risalet görevi ile gönderilmesi hakkında kullanılan bir terim.

"Bi'set" ve "ba's" kelimeleri
mastar olup Kur'an-ı Kerîm'de daha çok bu kökten gelen fiil
tiplerine rastlarız. Bunlar üç manada kullanılmıştır:

1- Bir şeyi, bir nesneyi göndermek:

"Peygaınberleri, onlara (İsrailoğulları'na)
dedi ki: Allah, Talût'u size hükümdar olarak gönderdi" (el-Bakara,
2/247) ayetinde bu anlamda kullanılmıştır.

2- Peygamber göndermek: "Allah, müminlere
büyük lütufta bulundu: Zira daha önce açık bir
sapıklık içinde bulunuyorlarken onlara kendi içlerinden,
kendilerine Allah'ın ayetlerine uyan, kendilerini temizleyen ve
kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber gönderdi."
(Âli İmrân, 3/164) ayetinde bu anlamda kullanılmıştır.

3- Öldükten sonra dirilmek: "Kıyamet
kopacaktır, bunda şüphe yoktur. Allah kabirlerdekileri
diriltecektir" (el-Hac, 22/7) ayetinde olduğu gibi.

Bi'set-i Nebî: Hz. Muhammed (s.a.s.)'in peygamber
olarak gönderilişi demektir. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Mekke dönemindeki
hayatı iki merhalede incelenir: 1- Bi'setten önceki hayatı, 2-
Bi'setten sonraki hayatı. Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'in Hz. Hatice
ile evlenmesi ve Kâbe hakemliği Bi'setten önce olmuştur.

Bi'set olayı İslâm ve dünya tarihi için
bir dönüm noktasıdır.

Şamil İA


Konular