Şamil | Kategoriler | Konular

Bugz

BUĞZ

Birisi hakkında gizli ve kalbî düşmanlık
beslemek, başkasına kin duymak, nefret etmek. Kur'an-ı Kerîm'
de yan anlamda "bağzâ" kelimesi kullanılır. (Ali
İmrân, 3/118; Mâide, 5/14, 64, 91; Mümtehine, 60/4).

Buğz, İslâm'a göre kötü huylardandır.
Buğz, müslümanlar arasındaki kardeşlik hislerini
zayıflatır, gevşekliğe yol açar. İslâm
toplumunun çözülmesine neden olur. Halbuki insanlar arasında sevgi
ve bağlılığı devam ettirmek esastır. Onun için
müslümanların birbirlerine kin beslemeleri, kin ve düşmanlığı,
hiddet ve kırgınlığı meydana getirebilecek söz
ve hareketlerden kaçınmaları gerekir. Müslümanlar kendi
aralarında edeble ölçü ve hesapla hareket etmelidirler. Bunlar
gözetildiği takdirde, karşılıklı sevgi
doğar ve insanlar arasında kin vücuda gelmez.

Enes b. Malik (r.a.) Hz. Peygamber (s.a.s.)'den rivayet
ettiği bir hadiste şöyle buyrulur:

"Birbirinize karşı kin doğuracak
hareketlerde bulunmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize
darılıp arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları
birbirinizle kardeş olunuz. (Kardeş sevgisi gösteriniz)".
(Buharî, Edeb, 57-58; Müslim, Birr, 24-28, 30; Ebû Davûd, Edeb, 47).

Müslüman müslümana asla buğzetmez.
Buğzetmek ancak Allah rızası için, Allah düşmanlarına
yapılabilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyururlar:
"Allah için buğzetmek ve Allah için sevmek imanın alâmetlerindendir."
(Buhârî, İman, 1; Ebû Davûd, Sünnet, 2; İbn Hanbel, V,146).
Ayrıca müslümana karşı sevgi beslerken de ölçüyü kaçırmamak
gerektiği gibi, buğzederken de bu ölçüyü korumak gerekir.
Yine Rasûlullah (s.a.s.):

"Sevdiğini ölçülü sev, olur ki bir gün
ona kızarsın, buğz ettiğine de ölçülü buğz et
olur ki bir gün onu seversin. " buyurmaktadır. (Tirmizi, Birr,
60).

Sezaî ÖZEL


Konular