Şamil | Kategoriler | Konular

Beytü' l-haram

BEYTÜ' L-HARAM

Mukaddes, korunulan ve sakınılan ev. Mekke'de
Kâbe'nin bulunduğu sahadaki mescidin adı. Buna haram denilmesi
o sahaya saygı ve tazim göstermek vacip olduğu içindir.
Kendisine karşı saygısızlık caiz
olmadığı için Mekke'ye de Beled-i Haram denilmiştir.

Beytü'l-Haram ifadesi Kur'an-ı Kerîm'de iki defa
zikredilir. Bunlardan birinde: "Ey iman edenler! Rablerinin lütuf ve
rızasını arzu ederek Beytü'l-Haram'a doğru gelenlere
saygısızlık etmeyin. " (el-Mâide, 5/2) buyurularak,
değil Beytü'l-Haram'a, oraya gelenlere bile saygısızlık
edilmemesi emredilir. İkinci ayette "Allah Kâbe'yi, O
Beytü'l-Haram'ı... insanlar için bir kıyam yeri
kılmıştır." (el-Mâide, 5/97) buyurulur.

Beytu'l-Haram Allah'ın insanlar için bir hayat
kaynağı kıldığı, İslâm'ın
şiar ve prensiplerini haykıracakları ve özellikle hac
mevsiminde bütün İslâm düşmanlarına karşı
tavırlarını ortaya koyacakları bir mekân kılmıştır.
Beytu'l-Haram müslümanların yılda bir kez toplanıp bütün
problem ve dertlerini görüşecekleri mukaddes yerdir. (Daha
geniş bilgi için bk. Kâbe).

Ahmed AĞIRAKÇA


Konular