Şamil | Kategoriler | Konular

Beytullah

BEYTULLAH

Allah evi, Kâbe. Beyt, Arapça'da ev demektir. Tertip
olarak Beytullah, Allah'ın evi demek olup Kâbe* hakkında
kullanılan bir tabirdir. Kur'an-ı Kerîm'de daha çok belirti
harfiyle "el-beyt" şeklinde kullanılır ve bununla
Beytullah, Kâbe kasdedilir. Ayrıca iki ayette el-Beytü'l-Haram*
yani mukaddes ev (el-Mâide 5/2, 97), iki ayette de eski ev anlamında
el-Beytü'l-Atîk, (el-Hac, 22/29, 33) şeklinde kullanılır.
Kâbe ismi ise Kur'an-ı Kerîm'de sadece iki yerde (el-Mâide, 5/95,
97) zikredilir.

Aslında yer ve gök ile bunların
arasında bulunan her şeyin, kısaca kâinatın gerçek
sahibi Allah'tır. Bunlar içerisinde Kâbe'ye Beytullah (Allah'ın
evi) denilmesi, onun sırf Allah'a ibadet için yapılmasından,
orada sadece Allah'a ibadet edilmesinden dolayıdır. Böylece
Allah onu kendine nisbet etmek suretiyle şerefini yüceltmiştir.

Kur'an-ı Kerîm'den öğrendiğimize göre
yer yüzünde ilk yapılan mabed Beytullah'tır: "İnsanlar
için yeryüzüne ilk konulan ibadet evi Mekke'de olan Kâbe'dir. " (Âli
İmrân, 3/96).

Beytullah'ı Hz. İbrahim (a.s.) ile oğlu
İsmail (a.s.) inşa edip o esnada Allah'a şöyle dua etmişlerdir:
"Ey Rabbimiz bunu bizden kabul buyur. Şüphesiz ki daima işiten,
hakkıyle bilen ancak sensin. Ey Rabbimiz! İkimizi müslüman
olarak sana boyun eğmekte sabit kıl, soyumuzdan da yalnız
sana boyun eğen bir ümmet meydana getir. Bize hac ibadetimizi
göster, tövbelerimizi de kabul buyur. Şüphesiz ki tövbeyi en çok
kabul eden, en çok merhametli olan sensin sen. " (el-Bakara,
2/127-129).

Allah, Beytullah'ı yüce gayelerin gerçekleştirilmesi
için toplantı ve güven yeri kılmıştır: "Biz
Beytullah'ı insanlara toplantı ve güven yeri yaptık.
" (el-Bakara, 2/125).

Allah, Beytullah'ın, tavaf edenler, ibadet
yapanlar, rukû ve secde edenler için temiz tutulmasını
emretmiştir. (bk. El-Bakara, 2/125).

Durak PUSMAZ


Konular