Şamil | Kategoriler | Konular

Peruk

PERUK

Başa giyilen saçlı serpuş. Saçları
dökülen veya saç rengini yada şeklini beğenmeyen kimsenin
başına kendi saçları imiş gibi görünen saçlı
bir serpuşu örtmesine "peruk takma" denir.

Saç takma veya ekleme, kişinin tabiî
şeklini değiştirme, genç görünme ve karşısındakini
yanıltma amacıyla yapılır. İslâm bunu hoş görmemiştir.
Hz. Peygamber saç takan kadınlara lanet etmiştir (Buhârî,
Libâs, 83, 85; Tefsîru Süre, 59/4; Müslim, Libâs, 115, 117-119; Ebû
Dâvud, Tereccül, 5; Tirmizî, Libâs, 25; Edeb, 33; Nesâî, Zîne, 22,
23, 24, 29; İbn Mâce, Nikâh, 52). Hadislerdeki "vâsıla";
saçı kısa veya az olduğu için başkalarının
saçından saç ekleyen kadın, başka bir deyimle peruk takan
kadın anlamına gelir.

Burada normal olarak bir kadının Cenab-ı
Hakkın verdiği saç zenginliğini ve tabiî kişiliğini
koruması amaçlanır. Bu durum kadının saçlarını
boyatmasına veya uçlarından keserek veya hanım kuaförde
saçlarına bir şekil vermesine engel olmaz. Yabancı
erkeklere göstermemek şartıyla, onun kocası, yakın
hısımları ve hemcinsleri yanında süslenmesinde bir
sakınca bulunmaz. Diğer yandan kadının saçları
bir hastalık veya kaza sonucu tamamen döküldüğü takdirde ise
onun fizik ve ruh sağlığı için başına uygun
bir serpuş örtmesinde bir sakınca bulunmaz. "Zaruretler
mahzurlu olan şeyleri mübah kılar" kaidesi bu
kolaylığı sağlar. Çünkü, Hz. Peygamberin,
erkeklerin altın kullanmasını yasaklamışken,
burnu kesilen bir sahabenin burun deliklerinden giren toz, toprak vb.
sebeplerle rahatsız olması sebebiyle en rahat
kullanabileceği altından kılıf yaptırmasına
izin verdiği bilinmektedir.

Ancak ipek veya yün iplikleri örgü yapıp
eklemekte bir sakınca yoktur (İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, Kahire
1959, XII, 500).

Saç değişikliği yapan daha çok kadınlar
olduğu için hadiste, kadın örnek verilmiştir.
Erkeğin de genç görünmek, tipini değiştirmek ve çevreyi
yanıltmak amacıyla peruk takmasında aynı
sakıncaların bulunduğunda şüphe yoktur.

Hamdi DÖNDÜREN


Konular