Şamil | Kategoriler | Konular

ınsan suresı

İNSAN SÛRESİ

Kur'an-ı Kerîm'in yetmişaltıncı
suresi. Otuzbir ayet; ikiyüzkırk kelime ve binelliüç harftir. Fasılası
sadece "elif" harfidir. Surenin mekkî veya medenî oluşunda
ihtilâf vardır. İşlenen konu açısından daha
çok mekkî sûrelere benzemektedir. "İnsan" isminin
yanında "Dehr", "Ebrâr", "Emşâc",
"Hel Etâ" gibi isimleri de vardır.

Kıyamet ile ilgili durumları ve özellikle
salih kimselerin ahirette kavuşacakları nimetleri anlatmayı
hedef edinen süre, insanın dünya hayatına gelişini ve
oradaki gelişimini özet olarak dile getirmek sûretiyle giriş
yapar: "İnsan, anılmaya değer bir şey olacak
kadar uzun bir zaman geçmedi mi? Biz insanı katışık
bir nutfeden yarattık. İmtihan etmek için onu işiten ve gören
kıldık. Biz ona yolu gösterdik. İsteyen şükreder,
isteyen de küfreder" (1-3).

"Biz kâfirler için zincirler, demir halkalar ve
körüklenmiş bir ateş hazırladık" eyetiyle kâfirlerin
âkibetine işaret edildikten sonra iyilerin âkibeti anlatılır:

"Sabrettiklerinden dolayı onları Cennet
ve ipekle mükafatlandırmıştır! Orada koltuklara
dayanırlar. Ne (yakıcı) güneş görürler orada, ne de
dondurucu soğuk. Cennetin gölgeleri üzerlerine yaklaşmış,
devşirmeleri (meyvaları) da aşağı eğildikçe
eğilmiştir, Yanlarında gümüşten kaplar, billur
kupalar dolaştırılır. Gümüşten kadehler ki
onları türlü ölçü ve biçimlere koymuşlardır..."(12-22).

Bu iyiliklere kavuşmalarına sebep olarak da
adaklarını yerine getirmeleri, kıyamet gününün hesabını
yaparak ona göre hazırlık yapmaları, yetim ve yoksula
sırf Allah rızası için infakta bulunmaları gösterilmektedir.

Sure, Kur'an'ın düşünen kimseler için bir
öğüt olduğu her şeyin Allah'ın elinde olduğunu
hatırlatan şu ayetlerle son bulur: "Bu (Kur'an) bir öğüttür.
Dileyen rabbine varan bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz bir şey
dileyemezsiniz. Şüphesiz, Allah bilendir, hikmet sahibidir. Dilediğini
rahmetine sokar. Zalimlere de acı bir azap vardır" (29-31).

M. Sait ŞİMŞEK


Konular