Şamil | Kategoriler | Konular

Hamam

HAMAM

Yıkanmak maksadıyla yapılan yer ve bina,
çok sıcak bir yer.

İslâm dini maddî ve ruhî temizliğin
üzerinde titizlikle durmuştur. Bunun için namazda ve diğer
bazı ibadetleri yapmakta bir tür maddî ve manevî temizlenme olan
abdesti emretmiştir. Ayrıca dinimiz cünüplük, hayız ve
nifâsın kesilmesi gibi hallerde de büyük temizlik olan guslü,
yani bütün bedeni yıkamayı farz kılmıştır.
Guslü gerektiren bir durum olmasa da temizlenmek için sık sık
yıkanmak sünnettir. Yıkanmak, ya evde ya hamamlarda olur.

Birçok kimsenin bir anda yıkanabildiği toplu
hamamlar Araplara İran ve diğer kültürlerden geçmiştir.
Bunun için önceleri hamama girmeyi yasaklayan Hz. Peygamber (s.a.s) daha
sonra bunun birçok faydası olduğunu öğrenince, tesettüre
riayet kaydıyla, girmeye izin vermiştir. Bu konuda şöyle
buyurur: "Yakında Acem (İran) toprağını
fethedeceksiniz. Orada hamam denilen yapılar göreceksiniz.
Erkeleriniz oraya izar (örtü)süz girmesin, kadınları da
hastalık ve nifâs gibi özürler dışında oralara
girmekten menedin" (Mansur Ali Nasıf et-Tâc, I-113) Bir başka
hadislerinde de; "Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa
hamama örtüsüz girmesin, hanımını (özürsüz, lüzumsuz
yere) hamama göndermesin, içki bulunan sofraya oturmasın" (et-Tirmizî
el-câmiü's-sahih, V,113 had. no 2801) buyurmuşlardır.

Bu hadislerden de anlaşılmaktadır ki
hanımların zaruri ihtiyaç olmadan hamama girmeleri yasaklanmıştır.
Gerek kadınların, gerekse erkeklerin hamama girdiklerinde setr-i
avret (görünmesi haram olan yerleri örtme) ye dikkat etmeleri farzdır.
Günümüzde bazı kimselerin yaptıkları gibi sereserpe
yıkanmak, gösterilmesi haram yerlerini açmak kesinlikle yasaktır,
haramdır. Hamamda başkalarının avret yerlerine bakmak
da haramdır.

"Erkeklerin ve kadınların temizlenmek için
kendilerine mahsus hamamlara gitmelerinde bir beis yoktur. Umumi bir
ihtiyaçtan dolayı bu tecyiz edilmiştir. Elverir ki avret
mahallerini örtsünler. Erkeklerin ve kadınları kendi
aralarında peştemal tutmayarak açık bir şekilde
yıkanmaları haramdır. Hatta bir kimse yalnız
başına bir yerde yıkanacağı zamanda bile
peştemal tutmalıdır. Edebe muvafık olan da budur.
Tenha bir yerde peştemali sıkmak veya temizlik yapmak için az
bir zaman peştemalsiz durmak caiz olabilir" (Ö. Nasûhi Bilmen
Büyük İslam İlmihali, s. 458).

Hamamda avret ve ayaklar hariç vücudu tellağa
ovdurmak caizdir. Ayaklan ovdurmak ekmek parası için çalışan
o şahsın gururunu rencide edeceği için kerih görülmüştür.
Hamamda Kur'ân okumak, namaz kılmak câiz değildir

Habil NAZLIGÜL


Konular