Şamil | Kategoriler | Konular

Halk (tıras olmak)

HALK (TIRAŞ OLMAK)

Saç ve kılları gidermek. İslâm'da tırnakları
kesmek, koltuk altındaki kılları yolmak, kasık ve
bıyıkları tıraş etmek sünnettir. Bıyıkları
kısaltma tıraş etmekten daha iyidir. Bu sünnetleri ilk
yapanın İbrahim (a.s) olduğu rivâyet olunur.

Bıyıklar tıraş edilmeyip de
bırakıldığı zaman üst dudağa sarkan ve
yanlara doğru fazla uzanan kısımlar kesilir. Çünkü bıyıkların
içilen suya, yenen yemeğe dokunması mekruhtur.

Sakalları kestirmek haramdır. Sünnet olan;
sakal avuçlandığı zaman fazla gelen
kısımları kesmektir.

Kasıkları en geç kırk günden kırk
güne tıraş etmek lazımdır. Koltuk altlarını
yolmak sünnet olmakla beraber tıraş etmekte de bir sakınca
yoktur. Tıraş edilen, yolunan ve kesilen kılları gömmek
mendup, hela ve hamama atmak mekruhdur. Bunun hastalığa sebep
olabileceği söylenmiştir (Kurtubî, el-Camiu lî-Ahkâmi'l-Kur
îm, II,105; Alâuddîn Abidîn, el-Hediyyetu'l-Alâiyye, s. 335).

Şamil İA


Konular