Şamil | Kategoriler | Konular

Dılek

DİLEK

Dilenen şey; arzu, istek, temenni, matlub isteme,
arzu etme. Dileğin olmasını istemeye de dilemek denir. Dinî
mânâda dilek: Yüce Allah'tan istenmesi câiz ve olması mümkün
isteklerdir.

Dinimizde dilekler yalnızca Yüce Allah'tan
dilenir. Çünkü dileğimizi yerine getirebilecek yegane kudret
sahibi olan Yüce Allah'tır. "De ki: Allah'ım sen mülkün
sahibi, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın,
dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın.
İyilik senin elindedir sen her şeye kadirsin. " (Âli
İmran, 3/26)

Allah'tan dilediğimiz dilekler makul
olmalıdır. Yani Allah'tan "Ey Allahım, bana bu dünyada
ölümsüzlük ver" gibi mantık dışı şeyleri
dilemek câiz değildir. Dileklerimiz mümkün olmalıdır,
yani sünnetullah'a aykırı olmamalıdır. "Allahım
benim için şu evi altına çevir." gibi bir dilekte
bulunmak câiz değildir. Dileklerimiz meşru yani helâl ve mubah
olmalıdır. Allah'u Teâlâ'dan "Allahım bana her gün
bir şişe şarap ihsan eyle." diye haram bir şeyi
dilemek de haramdır.

Dileklerimiz ve bu dileklerimizi dile getirdiğiniz
dualarımızda hâlis niyetli olmalı, gönlümüzü Allah'a
bağlamalı, dileğimizi tevazu işinde dile getirmeli ve
dileğimizin kabulünde aceleci olmamalıyız. "Rabbini
sabah akşam, içinden yalvararak ve korkarak (ancak duyabileceğin
kadar hafif bir sesle) an; sakın gafillerden olma" (el,A'raf,
7/205).

Dileklerimizi öncelikle ve sadece Allah'tan dileriz.
Çünkü herşey O'nun kudretindedir. O'nun izni ve haberi olmadan hiçbir
şey meydana gelemez. Dileklerimizi arz ettiğimiz kulları
ancak birer vasıta olarak görmeliyiz.

"O'nun katında izni olmadan şefâat
edecek (dilekleri yerine getirebilecek) kimdir?" (el-Bakara, 2/255)

Ehl-i Sünnet itikadında tevessül, yani dualarımızda
Allah katında makbul olduğu zannolunan kişilerin hürmetine
Allah'tan istemek caizse de, bunda Fok dikkatli olmak ve o kişide
herhangi bir güç görmemek lazımdır. Dileğimizi,
şahısların veya ölülerin yerine getirebileceğine
inanmak bizi küfre ve şirke götürebilir. Bu sebeple türbelere
gidip dilekte bulunmak veya dileklerimizi dile getirirken Allah ile
birlikte, şahısları zikretmek hususlarında dikkatli
olmak gerekir. Ayrıca türbelere dilek mumları dikmek, dilek
taşı yapıştırmak, mukaddes sanılan türbelere
adak adamak, çaput bağlamak bâtıl ve bid'at olan ve İslâm
ile ilgisi bulunmayan şeylerdir. Bunlara inanarak ve bel
bağlayarak yapmak kişiyi küfre götürür.

Habil NAZLIGÜL


Konular